Fiat Panda VS Toyota Aygo X Συγκριτικό
7 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ »

Fiat Panda VS Toyota Aygo X Συγκριτικό

Τιμές μοντέλων: 22/06/2024
FIAT PANDA 1.0 HYBRID: 15 800€ TOYOTA AYGO X 1.0 72 PS: 16 270€

Fiat Panda VS Toyota Aygo X Συγκριτικό

14/4/2024