Γιατί θολώνουν τα τζάμια στο αυτοκίνητο

Γιατί θολώνουν τα τζάμια στο αυτοκίνητο;