Κινητήρας: Πλούσια ροπή και οικονομία στο επίκεντρο

Κινητήρας: Πλούσια ροπή και οικονομία στο επίκεντρο