Το Air Condition πρέπει να λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα

Το Air Condition πρέπει να λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα