Από τους 100 στους 92 ίππους, αλλά με χαμηλότερους ρύπους

Από τους 100 στους 92 ίππους, αλλά με χαμηλότερους ρύπους