Καίνε 6 λίτρα/100 χλμ, το Toyota Yaris είναι πιο γρήγορο αλλά το Nissan Micra πι

Καίνε 6 λίτρα/100 χλμ, το Toyota Yaris είναι πιο γρήγορο αλλά το Nissan Micra πιο σφικτό στις στροφές