Θέλουν στρώσιμο οι νέοι κινητήρες ή δεν το έχουν πλέον ανάγκη

Θέλουν στρώσιμο οι νέοι κινητήρες ή δεν το έχουν πλέον ανάγκη;;