76 χρόνια, ο βασιλιάς των ελαστικών

76 χρόνια, ο βασιλιάς των ελαστικών