Το καλό το αμάξι, από το service φαίνεται

Το καλό το αμάξι, από το service φαίνεται