Ποιο μικρό έχει την χαμηλότερη πραγματική κατανάλωση?