Γιατί το αμάξι σου δεν πάει όπως πήγαινε

Γιατί το αμάξι σου δεν πάει όπως πήγαινε;