Τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει το ζέσταμα του κινητήρα

Τι ζημιά μπορεί να προκαλέσει το ζέσταμα του κινητήρα;