Πως υπερισχύει έναντι του ανταγωνισμού το νέο VW Golf?