Πως είναι να οδηγείς στους άναρχους δρόμους της Ινδίας?

Πως είναι να οδηγείς στους άναρχους δρόμους της Ινδίας?
Πως είναι να οδηγείς στους άναρχους δρόμους της Ινδίας?
Πως είναι να οδηγείς στους άναρχους δρόμους της Ινδίας?