Πως κάνω αναγέννηση στο DPF Filter?

Πως κάνω αναγέννηση στο DPF Filter?
Πως κάνω αναγέννηση στο DPF Filter?