Ποιο ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο το 1980?

Ποιο ήταν το ταχύτερο αυτοκίνητο το 1980?