Πώς θα κάνεις restart στην μπαταρία σου

Πώς θα κάνεις restart στην μπαταρία σου;
Πώς θα κάνεις restart στην μπαταρία σου;
Πώς θα κάνεις restart στην μπαταρία σου;