Τελικά είναι ευπαθής η Καδένα χρονισμού?

Τελικά είναι ευπαθής η Καδένα χρονισμού?