Πώς θα «αναστήσω» το παλιό μου αυτοκίνητο?

Πώς θα «αναστήσω» το παλιό μου αυτοκίνητο?
Πώς θα «αναστήσω» το παλιό μου αυτοκίνητο?
Πώς θα «αναστήσω» το παλιό μου αυτοκίνητο?