Αμεση πρόσληψη για 2 στελέχη πωλήσεων-διαφήμισης

Αμεση πρόσληψη για 2 στελέχη πωλήσεων-διαφήμισης