Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τους κινητήρες εσωτερικής καύσης

Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τους κινητήρες εσωτερικής καύσης;
Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τους κινητήρες εσωτερικής καύσης;
Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε τους κινητήρες εσωτερικής καύσης;