Πότε έσωσε η Mercedes την VW?

Πότε έσωσε η Mercedes την VW?
Πότε έσωσε η Mercedes την VW?
Πότε έσωσε η Mercedes την VW?