Τα τζάμια σπάνε! Έχεις θραύση κρυστάλλων

Τα τζάμια σπάνε! Έχεις θραύση κρυστάλλων;