Τι έπαθε το αυτοκίνητο και δεν «τραβάει»

Τι έπαθε το αυτοκίνητο και δεν «τραβάει»;