Τι σημαίνουν οι ενδείξεις στον πίνακα οργάνων

Τι σημαίνουν οι ενδείξεις στον πίνακα οργάνων;
Τι σημαίνουν οι ενδείξεις στον πίνακα οργάνων;
Τι σημαίνουν οι ενδείξεις στον πίνακα οργάνων;