Τι καθορίζει ένα καλό και σωστό service αυτοκινήτου

Τι καθορίζει ένα καλό και σωστό service αυτοκινήτου;