Να βάλω λάδι δίχρονου κινητήρα στο diesel μου?

Να βάλω λάδι δίχρονου κινητήρα στο diesel μου?
Να βάλω λάδι δίχρονου κινητήρα στο diesel μου?
Να βάλω λάδι δίχρονου κινητήρα στο diesel μου?