Ήρθε η ώρα της αλλαγής για το σύστημα εξαγωγής?

Ήρθε η ώρα της αλλαγής για το σύστημα εξαγωγής?