Βγάζουν τελικά προβλήματα τα ηλεκτρικά?

Βγάζουν τελικά προβλήματα τα ηλεκτρικά?
Βγάζουν τελικά προβλήματα τα ηλεκτρικά?
Βγάζουν τελικά προβλήματα τα ηλεκτρικά?