Επέλεξες Seat με φυσικό αέριο Δωρεάν τα καύσιμα για ένα χρόνο!