Τι ελαστικά έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Τι ελαστικά έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;
Τι ελαστικά έχουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα;