Οδηγούν και χαζεύουν. Ξέρετε τι μπορούν να προκαλέσουν

Οδηγούν και χαζεύουν. Ξέρετε τι μπορούν να προκαλέσουν;
Οδηγούν και χαζεύουν. Ξέρετε τι μπορούν να προκαλέσουν;
Δεν είναι μόνο τα gadgets επικίνδυνα. Λόγω της μονοτονίας στον αυτοκινητόδρομο, οδηγούμε πολλές φορές «αυτόματα»

Δεν είναι μόνο τα gadgets επικίνδυνα. Λόγω της μονοτονίας στον αυτοκινητόδρομο, οδηγούμε πολλές φορές «αυτόματα»