Γιατί δεν αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα οι Έλληνες?

Γιατί δεν αγοράζουν ηλεκτρικά  αυτοκίνητα οι Έλληνες?