Τελικά πόσο «Eco» είναι τα ηλεκτρικά οχήματα

Τελικά πόσο «Eco» είναι τα ηλεκτρικά οχήματα;