Μετά από 100.000 χλμ. χρήσης είναι «Eco» τα ηλεκτρικά

Μετά από 100.000 χλμ. χρήσης είναι «Eco» τα ηλεκτρικά