Ποιο μικρό SUV έχει χώρους μεγάλου

Ποιο μικρό SUV έχει χώρους μεγάλου;