Γιατί εξαφανίστηκε η ρεζέρβα από τα καινούργια αυτοκίνητα?

Γιατί εξαφανίστηκε η ρεζέρβα από τα καινούργια αυτοκίνητα?