Θα αποδειχθεί χρυσάφι η αναμονή για καινούργιο αυτοκίνητο

Θα αποδειχθεί χρυσάφι η αναμονή για καινούργιο αυτοκίνητο;