Τα Diesel μείωσαν τους ρύπους. Γιατί τα σκοτώνουμε

Τα Diesel μείωσαν τους ρύπους. Γιατί τα σκοτώνουμε;