Φυσικό αέριο: Κι άσε τους άλλους να πληρώνουν βενζίνες!

Φυσικό αέριο: Κι άσε τους άλλους να πληρώνουν βενζίνες!
Φυσικό αέριο: Κι άσε τους άλλους να πληρώνουν βενζίνες!
Φυσικό αέριο: Κι άσε τους άλλους να πληρώνουν βενζίνες!