Τι λάμπα φοράει το αυτοκίνητό μου

Τι λάμπα φοράει το αυτοκίνητό μου;