Γιατί οι καταναλωτές γυρνάνε την πλάτη στο Suzuki Vitara

Γιατί οι καταναλωτές γυρνάνε την πλάτη στο Suzuki Vitara;