Η Citroen Καρέλλης στο ΕΚΟ Rally Acropolis 2022

Η Citroen Καρέλλης στο ΕΚΟ Rally Acropolis 2022