Ποια είναι τα 6 αυτοκίνητα που περιμένουμε φέτος

Ποια είναι τα 6 αυτοκίνητα που περιμένουμε φέτος;