Ξέρεις τι είναι coasting

Ξέρεις τι είναι coasting;
Το iMT χειροκίνητο κιβώτιο της Hyundai (Intelligent Manual Transmission) έχει έναν ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπλέκτη, μέσω του οποίου το σύστημα start & stop σβήνει τον κινητήρα, ανεξάρτητα αν υπάρχει

Το iMT χειροκίνητο κιβώτιο της Hyundai (Intelligent Manual Transmission) έχει έναν ηλεκτρονικά ελεγχόμενο συμπλέκτη, μέσω του οποίου το σύστημα start & stop σβήνει τον κινητήρα, ανεξάρτητα αν υπάρχει επιλεγμένη σχέση στο κιβώτιο.

Είναι λάθος να επιλέγεις «νεκρά» στην κατηφορά γιατί και «καις» περισσότερο και χαλάς πιο πολύ τα φρένα σου.

Είναι λάθος να επιλέγεις «νεκρά» στην κατηφορά γιατί και «καις» περισσότερο και χαλάς πιο πολύ τα φρένα σου.