Αυτοκίνητο «έμπειρο» ή «γερασμένο»

Αυτοκίνητο «έμπειρο» ή «γερασμένο»;