Με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης γλιτώνεις λεφτά - Το σκέφτεσαι

Με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης γλιτώνεις λεφτά - Το σκέφτεσαι;
Η αντίσταση κύλισης επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου σε ποσοστό 20-30%.

Η αντίσταση κύλισης επηρεάζει την κατανάλωση καυσίμου σε ποσοστό 20-30%.