Hyundai i20 VS Toyota Aygo X: Χώροι ή κατανάλωση

Hyundai i20 VS Toyota Aygo X: Χώροι ή κατανάλωση;