Μένεις κοντά στα χιόνια Ποιο ελαστικό θα αγοράσεις

Μένεις κοντά στα χιόνια; Ποιο ελαστικό θα αγοράσεις;
Αν δεν «φοράς» χιονολάστιχα, υποχρεούσαι σε ακραίες καιρικές συνθήκες να έχεις μαζί σου αλυσίδες (ή χιονοκουβέρτες).

Αν δεν «φοράς» χιονολάστιχα, υποχρεούσαι σε ακραίες καιρικές συνθήκες να έχεις μαζί σου αλυσίδες (ή χιονοκουβέρτες).