Εσύ τι πιστεύεις SUV και off-road πάει μόνο με 4κίνηση

Εσύ τι πιστεύεις; SUV και off-road πάει μόνο με 4κίνηση;