Ford Kuga ή VW Tiguan

Ford Kuga ή VW Tiguan;
Στη θέση του κλασικού λεβιέ πλέον υπάρχει ένας περιστροφικός διακόπτης.

Στη θέση του κλασικού λεβιέ πλέον υπάρχει ένας περιστροφικός διακόπτης.